Point S országos szervizhálózat kiskereskedelmi webáruház!

Felhasználási feltételek és kikötések

A weboldal kiadója: Point S Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Bimbó utca 38. Magyarország
Telehely, központi iroda 2040 Budaörs, Bimbó u. 38
Telefonszám: +36 23 788-780
Fax: +36 23 788-781
Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál nyilvántartott Cégjegyzékszám : 13-09-146813
Adószám: 23337233-2-13
Közösségi adóazonosító szám: 23337233-2-13

Kérjük, a weboldal böngészése előtt olvassa el alaposan ezt a jogi tájékoztatást. A Point S társaságai önálló jogi státusszal és autonóm jogi személyiséggel bírnak. Ennek ellenére az információk jelen Weboldalon történő könnyebb közzététele érdekében az alábbi kifejezéseket használhatjuk: ,,Point S", ,,Cégcsoport", ,,Point S-csoport" és ,,mi"; mindezek a kifejezések a Point S Magyarország Kft. valamennyi társaságára vonatkoznak, amelyek mindegyike függetlenül végzi a tevékenységét.

CÉL

A jelen tájékoztatás célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Point S Magyarország Kft. a Weboldalon publikál, valamint amelyek alapján Ön hozzáférhet az említett Weboldalhoz és használhatja azt. A Weboldalhoz való mindenfajta kapcsolódás feltétele a jogi tájékoztatás betartása, amellyel kapcsolatban a Point S Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa azt. A Weboldalhoz való hozzáférés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen jogi tájékoztatást és hozzájáruljon ahhoz, ahogyan a Point S Magyarország Kft. a személyes adatokat kezeli.

HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ

A Point S Magyarország Kft. törekszik arra, hogy fenntartsa a Weboldal hozzáférhetőségét anélkül, hogy bármi is kötelezné a hozzáférhetoség garantálására. A Weboldal elérését módosíthatjuk, vagy megszakíthatjuk karbantartás, frissítés vagy bármely más, különösen műszaki vagy jogi ok miatt. A Point S Magyarország Kft. semmilyen esetben sem tehető felelőssé az említett megszakításokért és annak Önt érő következményeiért.
Ön vállalja, hogy nem fér hozzá csalárd módon a Weboldalhoz, különösen annak interaktív szolgáltatásaihoz és e-kereskedelmi átjárójához, amennyiben vannak ilyen szolgáltatások.

SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A tartalmat (korlátozás nélkül ideértve az információkat, szövegeket, grafikákat, adatokat, képeket, fotókat, látványelemeket, videókat és hangfelvételeket, valamint az összes említett elem formáját és magát a Weboldalt) szerzői és/vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogok védik. A tartalom a kiadók kizárólagos tulajdonát képezi. A - Point S Magyarország Kft. vagy a Point S Magyarország Kft.-re jogokat átruházott bármely harmadik fél tulajdonában lévő - tartalom bármilyen módon történő teljes vagy részleges másolása, sokszorosítása, bemutatása, használata, adaptálása, megváltoztatása, módosítása, fordítása és terjesztése jogtalan a 4. Fejezetben megadott korlátozott jogok és/vagy a birtokos kizárólagos használatára fenntartott magáncélú másolat kivételével. A Weboldal tartalma elozetes bejelentés nélkül módosulhat és közzététele bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül történik, és semmiféle kártérítési igény alapját sem képezheti. A tartalmat szerzői jog védi. (C) 1997-2012 A Point S Magyarország Kft. vagy partnerei. A logók bejegyzett védjegyek.

A TARTALOM HASZNÁLATA

A tartalom megváltoztatása vagy módosítása, illetve az engedélyezettől eltérő használata sérti a Point S Magyarország Kft. vagy harmadik felek tulajdonjogát.
Az alábbi kereteken belül a Point S Magyarország Kft. feljogosítja Önt, hogy letöltse és terjessze a tartalmat (i) ha a letöltési funkció elérhető, (ii) nem kereskedelmi célra, (iii) jóhiszemuen és (iv) a saját tulajdonú információ, illetve a tartalom megjelenő közzétételi időpont módosítása nélkül. Az említett jogok semmilyen körülmények között sem értelmezhetők védjegy vagy logó licencbe adásának.

E-MAILEK

A Point S Magyarország Kft.nel e-mail útján történo információcseréhez ki kell tölteni a Weboldalon található e-mail urlapokat. A Point S Magyarország Kft. által az e-mailekre adott válasz és a Weboldalhoz és a tartalomhoz való hozzáférés nem tekintheto annak bizonyítékának, hogy hirdetési, promóciós vagy kereskedelmi tevékenység folyik abban az országban, ahol az internet-felhasználó tartózkodik.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Általában a Weboldal böngészésekor nem kell azonosítania magát és megadnia a személyes adatait. A Point S Magyarország Kft. azonban néha kérhet Öntol információkat, például hogy válaszoljon az Ön kérdésére, szolgáltatást nyújtson Önnek, feldolgozzon egy megrendelést vagy marketing célokból.
A Weboldalon keresztül megszerzett adatok a Point S Magyarország Kft.-hez, az általa kiválasztott partnerekhez és/vagy az általa felkért szolgáltatókhoz kerülnek.
A jobb szolgáltatás biztosítása érdekében a Point S Magyarország Kft. anonim adatokat gyüjt a weboldal böngészésével kapcsolatban (látogatott oldalak, a böngészés időpontja stb.). A Point S Magyarország Kft. felhasználhatja az említett adatokat a trendek elemzésére vagy weboldal-látogatottsági statisztikák és mérések elvégzésére. Tájékoztatjuk, hogy elutasíthatja az említett cookie-kat. Ebben az esetben Ön nem fog hozzáférni a Weboldal egyes részeihez.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) értelmében Ön jogosult a nekünk átadott személyes adataihoz való hozzáférésre, azok kijavítására vagy törlésére.
Emellett Ön költségmentesen jogosult tiltakozni az ellen, hogy a Point S Magyarország Kft. adatokat gyüjtsön és dolgozzon fel Önrol. Továbbá, a magyarországi adatvédelmi törvény értelmében tiltakozhat az ellen, hogy az adatait felhasználják agitáció, különösen direkt marketing céljára.

Az említett jogok gyakorlásához egyszerűen annyit kell tennie, hogy levelet küld az alábbi címre:
Point S Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Bimbó u.38

A Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk, hogy a Point S Magyarország Kft. nem osztja meg az Ön személyes adatait az ilyen weboldalakkal. Tájékoztatjuk, hogy miután elhagyta a Weboldalt, elofordulhat, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb procedúrákon kell átmennie, amelyek fölött a Point S Magyarország Kft.-nek nincs ellenőrzése és amelyekért nem tehető felelőssé.
Bővebb tájékoztatásért lásd az Adatkezelési szabályzat című dokumentumot.

JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG

A Weboldalon közzétett tartalmat ,,megtekintett állapotban" tesszük közzé bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül. A Point S Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, kijavítsa, megszakítsa és/vagy törölje a tartalmat vagy a Weboldalhoz való hozzáférést. A Point S Magyarország Kft. nem tehető felelőssé azért, ha az Ön informatikai eszközei elektronikus vírussal fertőződnek meg. Ön felelős azért, hogy megtegye az összes megfelelő lépést az informatikai eszközeinek védelme érdekében.
A Point S Magyarország Kft., annak alkalmazottai, beszállítói vagy a Weboldalon említett partnerei semmilyen esetben sem tehetok felelossé - sem szerzodésszegés vagy jogsértés alapján, sem bármilyen más jogi alapon - semmilyen véletlenszeru vagy következményes, közvetlen vagy közvetett veszteségért, különösen a Weboldal vagy a Weboldalon szerzett információ használatából származó pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteségért.
Szigorúan tilos a 8. Fejezet szerinti illegális tartalomra mutató hiperszöveges hivatkozást elhelyezni. A Weboldal tartalmazhat a Point S Magyarország Kft. vagy harmadik személyek partneroldalaira mutató egyszerű vagy mély hiperszöveges hivatkozásokat. Ez utóbbi esetben engedélyezni kell a hiperszöveges mélyhivatkozásokat. A Point S Magyarország Kft.-nek nincs ellenőrzése az említett weboldalak fölött és ezért nem felelős azok elérhetőségéért, relevanciájáért, rendelkezésre állásáért, valamint az ilyen weboldalakon elérhető tartalmakért, hirdetésekért, termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a Point S Magyarország Kft. semmilyen módon sem felelős a partnerek weboldalainak eléréséből vagy használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért vagy azért, ha az említett weboldalak megsértenek bármely előírást.

ILLETÉKESSÉG ES IRÁNYADÓ JOG

A Weboldallal vagy a jelen jogi tájékoztatással kapcsolatos bármely vita esetén a Pest Megyei Bíróság az illetékes. A jogvita lefolytatásában és értelmezésében a magyarországi jogszabályok az irányadók, függetlenül a jogütközési szabályoktól. A Weboldal használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen rendelkezés alkalmazásához. Amennyiben a jelen jogi tájékoztatás valamely rendelkezése bármely okból jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor nem tekintendő a jelen jogi tájékoztatás részének és ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy alkalmazását.

A Weboldal kiadója: Point S Magyarország Kft.
Vezető szerkesztő: Moór Gábor

Web hosting:
Neunet Bt.
2100 Gödöllő, Rózsa utca 46
Tel.: +36 (20) 4 31 23 57
Fax: +36 (28) 41 63 30
Point S Európában

Legfrissebb Point S hír

[ 2018/03/20 ]
Point-S szerelési támogatás Point S , Goodyear, Dunlop Continental nyári abroncsokhoz kampány
A Kampányban kizárólag a 18. életévét már betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, továbbá Magyarországon bejegyzett jogi személy jogosult részt venni (továbbiakban ,,Résztvevő"), aki a Kampány időtartama alatt legalább 4 db Point S, Goodyear vagy Dunlop téli gumiabroncsot vásárol és fel is szerelteti bármelyik Tagszervizben (1.sz. melléklet). A részvétel feltétele továbbá, hogy a megvásárolt 4 db gumiabroncsot ugyanarra az autóra kell felszerelni.
[részletesen...]
Hír archívum>>


Point S Magyarország Kft. országos autó- és gumiszerviz hálózat

Szolgáltatások

Az abroncsok szakértői vagyunk, szakszervizeink mindegyike TÜV vagy ISO minősítéssel rendelkezik. Nálunk több éves tapasztalttal bíró, magasan képzett munkaerő és a modern technikai felszereltséget talál.


Point S Magyarország Kft. országos autószerviz és gyorszerviz hálózat

Hálózat

Jelenleg Magyarországon több, pillanatnyilag 73 önálló point S műhely várja Önt. Ezek a szakszervizek több éves szakmai tapasztalattal, TÜV vagy ISO minősítéssel rendelkező gumiszervizek, amelyek közül jó néhányan autó gyorsszerviz szolgáltatással is foglalkoznak.Point S Magyarország Kft. országos autó- és gumiszerviz hálózat

Szervizeink

A point S az egyik legjelentősebb európai együttműködés, amely gazdaságilag önálló abroncsszervizek között jött létre. Európa 15 országában bárhová is utazzon, mindenütt megtalálja a szakszervizt a megszokott magas színvonalú kiszolgálással!


Point S Magyarország Kft. országos autó- és gumiszerviz hálózat

Partnereink

Termékpalettánkon megtalálhatóak a világ legismertebb, a fejlesztésben élenjáró gyártóinak termékei. Kínálatunk összeállításában törekedtünk arra, hogy Ön megtalálhassa igényeinek megfelelő gumiabroncsot.