Lucky Days 2023

A „LUCKY DAYS 2023” JÁTÉK SZABÁLYAI 1. CIKK – PREAMBULUM A Lyoni Cégbíróságon 491 028 627 00025 sz. alatt 418 000 euró alaptőkével bejegyzett POINT S DEVELOPMENT SAS társaság, amelynek székhelye 9 rue Curie 69006 LYON (a továbbiakban: Szervező), úgy döntött, hogy több európai országban gumiabroncsok kötelező megvásárlásához kötött promóciós játékot szervez (a továbbiakban „Lucky Days” vagy a „Játék"), amelynek keretében az alábbiakban leírt módon jutalmazza az ügyfeleket. 2. CIKK – TÁRGY A jelen szabályzat célja a „Lucky Days” játékra vonatkozó feltételek és szabályok meghatározása. A jelen szabályokban lefektetett részvételi feltételek megsértése érvényteleníti a részvételt. A Játékban való részvétel e szabályok teljes, maradéktalan és fenntartások nélküli elfogadását jelenti. 3. CIKK – A JÁTÉK IDŐTARTAMA, TERÜLETI HATÁLYA ÉS MEGHIRDETÉSE A Lucky Days játékra, a kezdő és befejező dátumokat is beleértve, 2023. április 1. és 2023. május 31. között kerül sor a következő országokban:Dél-Afrika, Bulgária, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Lengyelország, Románia, az Egyesült Királyság, Szlovákia és Szlovénia. Kivételként a Lucky Days Franciaországban 2023. március 20. és 2023. április 8. között tart. A Játék minden résztvevő értékesítő helyen meghirdetésre kerül egy kommunikációs készlet segítségével, amely a következőket foglalja magában: 1 plakát, 1 szórólaptartó totemoszlop, szórólapok, ablakmatrica és teljes játékszabály. A Szervező bekérte az egyes országok nemzeti jogszabályai által megkövetelt valamennyi engedélyt, többek között Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban és Portugáliában. 4. CIKK - REGISZTRÁCIÓS ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 4.1. Regisztrációs feltételek A Játékban történő érvényes részvételhez minden résztvevőnek teljesítenie kell az alábbi feltételeket: - Résztvevő csak a Játék helyszínéül szolgáló országok egyikében lakhellyel rendelkező, nagykorú, természetes személy lehet. A Játék annak teljes időtartama alatt háztartásonként egy részvevőre korlátozódik (ugyanaz a név, ugyanaz a postai cím és/vagy ugyanaz az e-mail-cím). - Az ügyfél semmilyen formában nem lehet az értékesítő hely része. Ez kizárja az értékesítő hely alkalmazottait és vezetőit, a Point S hálózat tagjait, a Játék megszervezésében és a promóciós támogatóanyagok nyomtatásában részt vevő vállalatok munkatársait. 4.2. Részvételi feltételek A részvételhez a vásárlónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek. a. Point S vagy Goodyear gumiabroncsok előzetes megvásárlása A Játékban részt vehet minden olyan ügyfél, aki előzőleg a kezdő és befejező dátumokat is beleértve, 2023. április 1. és 2023. május 31. között (Franciaországban 2023. március 20. és 2023. április 8. között) két (2) Point S vagy Goodyear márkájú gumiabroncsot vásárol a játékban részt vevő Point S értékesítő helyek egyikén és a 3. cikkben felsorolt országok valamelyikében. Minden részt venni kívánó ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy a nyeremény kézhezvétele a fent meghatározott vásárlás igazolásának függvénye. A tájékoztatás magában foglalja, hogy a vásárlás igazolásának egyetlen elfogadott bizonyítási módja a résztvevő nevére kiállított számla. Ezért a számla megőrzése a Játékban részt venni kívánó vásárlók feladata. b. Regisztrációs űrlap A játékban részt venni kívánó minden vásárlónak be kell olvasnia az értékesítési pontokon kihelyezett POS-anyagokon található QR-kódot, vagy el kell látogatnia a játék weboldalára: www.luckydays.point-s.com Az érvényességhez a vásárlónak a következő információk összeségét kell kötelezően megadnia az űrlapon: - Vezetéknév - Keresztnév - Nem - E-mail-cím - Mobiltelefonszám - Cím / irányítószám / város - Ország - A megvásárolt gumiabroncsok márkája - A vásárlás dátuma - A Point S értékesítőhely neve és városa - A vásárlást igazoló bizonylat feltöltve - A nyeremény becsült összege A játék résztvevője által hiányosan, olvashatatlanul és hibásan kitöltött űrlap semmisnek tekintendő és elveszti a nyerés jogát. c. A regisztráció érvényesítése A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához a Játék részeként. Ezen hozzájárulás megadása az űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet kipipálásával valósul meg: o Ezúton kijelentem, hogy nagykorú vagyok és elfogadom a „Lucky Days” nyereményjáték összes feltételét, valamint hozzájárulok a személyes adataim erre a célra történő feldolgozásához. A regisztrációs űrlapon az alábbi szöveg mellett feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével a résztvevők beleegyezhetnek adataik reklám- és/vagy promóciós célú kezelésébe: o Hozzájárulok, hogy a Szervező hirdetési és/vagy promóciós céllal kapcsolatba lépjen velem. Abban az esetben, ha a résztvevő nem pipálja ki az első jelölőnégyzetet, a részvétele érvénytelennek minősül, és az űrlapját nem fogja tudni érvényesíteni. A második jelölőnégyzet esetében a résztvevő tájékoztatást kap arról, hogy szabadon eldöntheti annak bejelölését. Ha valószínűsíthetően bármilyen formában csalás történt, nevezetesen ugyanaz a személy a Játék teljes időtartama alatt többször játszott, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a csaló(k) részvételét teljes mértékben semmisnek nyilvánítsa. Hasonlóképpen, ha a vásárlást igazoló nyugta olvashatatlan vagy hibás (pl. a résztvevő neve nem egyezik a számlán szereplő névvel), vagy azt nem mutatják be, akkor a résztvevő nem jogosult a nyereményre. A „Lucky Days” játék kizárólag az alábbi országokban lakhellyel rendelkező Point S hálózat ügyfelei számára van fenntartva: Dél-Afrika, Bulgária, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Lengyelország, Románia, az Egyesült Királyság, Svédország, Szlovákia és Szlovénia. 5. CIKK – NYEREMÉNYEK ÉS ALLOKÁCIÓ A „Lucky Days” játék nyereménye országonként: - üdülés Szantorini szigetén (Görögország) 2 fő részére (oda-vissza repülőjegyek, 4 éjszaka 3 csillagos szállodában reggelivel), indulás a résztvevő ország repülőteréről, (példa: Párizsból Franciaország esetén), - egy Kodak instant kamera, - egy 33 literes Lancaster bőrönd, - és egy kék-fehér pamut strandtörölköző (100 x 160 cm). A regisztrációs feltételek teljesítése után a vásárlónak ki kell találnia a nyeremény pontos összegét (az adott ország helyi pénznemében). Az a vásárló, aki pontosan kitalálja a nyeremény összegét, vagy aki a legközelebbi becslést adja, megnyeri a teljes nyereménycsomagot (amely a fent említett 4 nyereményből áll). Ha két résztvevő ugyanazt az összeget tippeli, azaz köztük holtverseny alakul ki, az a résztvevő lesz a nyertes, aki először vásárolta meg a gumiabroncsokat, azaz a játékkezdés időpontjához legközelebbi dátumon. A nyeremény csak akkor nyerhető el, ha a résztvevő a nyeremény pontos értékét plusz-mínusz 30%-os hibahatárral becsüli meg, ellenkező esetben a szervező cég megtartja a nyereményt és azt egyik résztvevő sem nyeri meg. A Szervező cég a játékot az AURAJURIS 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon – Franciaország (email: contact.lyon3@aurajuris.com) közjegyzőiroda közreműködésével bonyolítja le. A közjegyző a Játék megkezdése előtt minden résztvevő ország számára meghatározza a nyeremény euróban vagy helyi pénznemben kifejezett értékét, hogy a Szervező az összes résztvevő országban meghatározhassa a nyertest. Egyes országok nemzeti jogszabályai értelmében egy nyereményként kapott díj után a nyertesnek nyereményadót kell fizetnie. A Szervező nem vállalja át a vonatkozó adók megfizetését, amelyek a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a nyertest terhelik. Ez főként Magyarországra, Szlovákiára és Szlovéniára vonatkozik. Az országonkénti nyertesek meghatározását követően a Szervező 2023. július 31. előtt emailben értesíti őket. A nyeremény átvételéhez a nyerteseknek az értesítő e-mailben megadott eljárást kell követniük. Ez a feltétel minden résztvevő országra vonatkozik. A számlán szereplő vevő nevének meg kell egyeznie az űrlapon megadott névvel. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyeremény(eke)t megegyező értékű(ek)re cserélje, ha ez az akaratától független körülmények miatt szükséges. Ha a nyertes nem tudja átvenni a nyereményt, azt harmadik félnek nem engedheti át. Ha azonban a nyertes meghatározása bármilyen okból nem lehetséges, különösen, ha a vásárlást igazoló bizonylat hiányzik, olvashatatlan vagy hibás, akkor a Szervező mindig a következő legjobb becslést beküldő résztvevőt hirdeti ki nyertesként. A nyeremények átadásával kapcsolatos minden további részletet és gyakorlati információt a nyertesek a megfelelő időben megkapják. Ha a nyertes bármilyen okból nem tudja felhasználni a neki járó és a számára ismertetett feltételek szerint meghatározott nyereményt, akkor az elveszettnek tekintendő, és a nyertes emiatt nem jogosult semmilyen visszatérítésre vagy kártérítésre. A nyertesnek be kell tartania a játék szabályzatát. Ha kiderül, hogy a nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, akkor nem jogosult a nyereményre, és az a Szervező tulajdonában marad. Ha a nyertes aktájának összeállítása után kétség merül fel a megadott elérhetőségek pontosságát illetően, a Szervező fenntartja a jogot, hogy bekérje a nyertes nevét, címét és telefonszámát igazoló hatósági dokumentumokat. Ennek hiányában ezek az adatok érvénytelennek minősülnek, és nem jogosítanak a nyeremény átvételére, amely a Szervező tulajdonában marad. A Szantorini szgetére (Görögország) meghirdetett utazás odaítélésének különleges feltételei: A nyereményjogosultságra vonatkozó fent említett feltételeken túlmenően az utazás nyertesének több olyan feltételt is teljesítenie kell, amelyektől a Szervezőnek nem áll módjában eltekinteni, és nem vonható felelősségre, ha a nyertes ezeket nem teljesíti. A repülőútra vonatkozóan a nyertes köteles betartani az ezzel a közlekedési móddal kapcsolatos valamennyi jogi és adminisztratív kötelezettséget. Ezen túlmenően a nyertesnek a Görögországba történő belépéshez szükséges minden feltételnek eleget kell tennie, és az utazás időpontjában érvényes egészségügyi helyzettől függően be kell mutatnia az ország által meghatározott szabályoknak megfelelő teljes oltási dokumentációt. Az utazáson részt vevő mindkét főnek érvényes útlevéllel kell rendelkeznie. Ajánljuk továbbá, hogy mindkét fő rendelkezzen egészségbiztosítással. 6. CIKK – KOMMUNIKÁCIÓ A LUCKY DAYS JÁTÉKRÓL A „Lucky Days” nyereményjáték után kiadásra kerül egy közlemény, amelyben megjelenhet az értékesítő hely és a nyertes(ek) fényképe(i), a nevük, a keresztnevük, valamint a különböző nyertesek országa, és ezért a nyerteseket nem illeti meg díjazás, jog vagy a nyereményen kívül bármilyen egyéb juttatás. Az erre a kommunikációra vonatkozó engedélyt minden résztvevő a „Lucky Days” űrlap kitöltésével, valamint a Játék űrlapján és plakátján összefoglalt, a játékszabályokban és minden értékesítő helyen pedig részletesen kifejtett feltételeinek elfogadására szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével megadja. 7. CIKK - SZEMÉLYES ADATOK Az adatfeldolgozásról, az iratokról és a szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i 78-17. számú, módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvénynek és a 2016/679 számú, 2016. április 27-i Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a résztvevőket ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Szervező, mint felelős adatkezelő, a Játékban résztvevők személyes adatait automatizált módon kezeli. A résztvevők megfelelő tájékoztatás alapján és önkéntesen felhatalmazzák a Szervezőt, hogy a Játékban történő részvételük során a rájuk vonatkozó személyes adataikat összegyűjtse. Az adatkezelő alvállalkozót bíz meg az űrlapokon megadott személyes adatok kezelésével, különösen az ezzel a promóciós játékkal kapcsolatos műveletek végrehajtásának támogatására vonatkozóan. Ez az alvállalkozó egy kommunikációs és marketingügynökség, amelynek feladata a vállalat értékesítéstámogató promóciós tevékenységeinek és digitális marketingtevékenységeinek támogatása. Ez az alvállalkozó szolgáltatási szerződést írt alá az adatkezelővel, amelyben meghatározásra került az ebben a promóciós játékban összegyűjtött személyes adatok kezelési köre. Az adatfeldolgozás célja a „Lucky Days" promóciós nyereményjáték megszervezése. A résztvevő beleegyezésével e feldolgozás célja továbbá, hogy számára a Szervező későbbi marketingkommunikációs kampányok keretében a POINT S hálózat által nyújtott szolgáltatásokról információkat és ajánlatokat küldjön. Az összegyűjtött személyes adatokhoz kizárólag a POINT S DEVELOPMENT vállalat, a vásárlás helyéül szolgáló értékesítőhely, valamint a nyereménysorsolást lebonyolító vállalat férhet hozzá, és az adatok harmadik fél által nem használhatók fel. A résztvevők személyes adatait az adatgyűjtés időpontjától számított legfeljebb 36 hónapig tárolják Európában az egyes résztvevők személyes adatai sorsára vonatkozó iránymutatásainak sérelme nélkül, amelyeket a résztvevő a halála utáni időszakra meghatározhatott. A 1978. január 6-i módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvénynek és az Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a jogszabályokban előírt feltételek és korlátok szerint minden résztvevő jogosult az őt érintő információkhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni és hordozni, valamint joga van a kezelés ellen tiltakozni és a kezelés korlátozását kérni. A résztvevők ezeket a jogaikat a Szervezővel a jelen szabályok elején feltüntetett címen vagy a dpo@points-development.com e-mail címen történő kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatják. Abban az esetben, ha résztvevő a Játék befejezése előtt él az adatkezelés ellen tiltakozás jogával, egyúttal a részvételéről is lemond. A résztvevő jogosult panaszt tenni a CNIL-nél (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Országos Informatikai és Szabadságjogi Bizottság)) vagy bármely más helyi illetékes szervezetnél. A 1978. január 6-i módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvény 40-1-II cikke értelmében a résztvevő továbbíthatja a Szervezőnek a személyes adatainak a halála utáni sorsára vonatkozó különleges utasításait. A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához a Játék részeként. Ezen hozzájárulás megadása az űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet kipipálásával valósul meg: o Ezúton kijelentem, hogy nagykorú vagyok és elfogadom a „Lucky Days” nyereményjáték összes feltételét, valamint hozzájárulok a személyes adataim erre a célra történő feldolgozásához. A regisztrációs űrlapon az alábbi szöveg mellett feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével a résztvevők beleegyezhetnek adataik reklám- és/vagy promóciós célú kezelésébe: o Hozzájárulok, hogy a Szervező hirdetési és/vagy promóciós céllal kapcsolatba lépjen velem. 8. CIKK - EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8.1 – Felelősség A játékban való részvétel kizárólag a résztvevők felelőssége. A POINT S DEVELOPMENT vállalat nem vállal semmilyen felelősséget, ha vis maior vagy befolyásán kívül eső események (többek között technikai vagy informatikai problémák) megzavarják a „Special Days” szervezését és lebonyolítását, és a vállalat kénytelen lerövidíteni, meghosszabbítani, elhalasztani, módosítani vagy törölni ezt a gumiabroncsértékesítést célzó promóciós játékot. Mindazonáltal minden módosításnál be kell nyújtani egy kiegészítést az AURAJURIS 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon - Franciaország cím alatt található irodájában. A Szervezőnek jogában áll a Játékot részben vagy egészben törölni vagy felfüggeszteni, ha úgy tűnik, hogy bármilyen formában a játékban való részvétellel összefüggő csalás történt. A Szervező ebben a feltételezett esetben fenntartja a jogot, hogy a csalóktól megtagadja a nyeremény kiutalását. Minden esetben, amikor a Játék megfelelő adminisztratív és/vagy technikai lebonyolításának megzavarását egy vírus, számítógéphiba, illetéktelen emberi beavatkozás vagy bármilyen más, a Szervező befolyásán kívül eső ok vagy esemény okozza, a Szervező fenntartja a jogot a játék megszakítására. A Szervező felé nem támasztható semmilyen visszatérítési igény, beleértve a postázás díjait és az internetkapcsolat költségeit is. 8.2 - Alkalmazandó jog A „Lucky Days” játék és a jelen szabályok a francia jog hatálya alá tartoznak. A jelen szabályok érvényességével, értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos minden jogvita a franciaországi Tribunal de Commerce de Lyon (lyoni kereskedelmi bíróság) kizárólagos hatáskörébe tartozik. 9. CIKK – SZABÁLYZAT A Szervező a szabályzatot letétbe helyezi az AURAJURIS 264 quai Jean Moulin - 69003 Lyon, Franciaország címen található irodájában. A szabályzat ingyenesen megtekinthető a játékban részt vevő értékesítőhelyeken és a következő címen: https://aurajuris.fr/actualites/

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!