Lucky Days - 2024. május 1- május 31.

A „LUCKY DAYS 2024” JÁTÉK SZABÁLYAI KORLÁTOZOTT AJÁNLAT az első 100 regisztráló számára 1. CIKK – PREAMBULUM A Lyoni Cégbíróságon 491 028 627 00025 sz. alatt 418 000 euró alaptőkével bejegyzett POINT S DEVELOPMENT SAS társaság, amelynek székhelye 9 rue Curie 69006 LYON (a továbbiakban: Szervező), úgy döntött, hogy több európai országban gumiabroncsok kötelező megvásárlásához kötött promóciós játékot szervez (a továbbiakban „Lucky Days 2024” vagy a „Játék"), amelynek keretében az alábbiakban leírt módon jutalmazza az ügyfeleket.

2. CIKK – TÁRGY A jelen szabályzat célja a „Lucky Days 2024” játékra vonatkozó feltételek és szabályok meghatározása. A jelen szabályokban lefektetett részvételi feltételek megsértése érvényteleníti a részvételt. A Játékban való részvétel e szabályok teljes, maradéktalan és fenntartások nélküli elfogadását jelenti.

3. CIKK – A JÁTÉK IDŐTARTAMA, TERÜLETI HATÁLYA ÉS MEGHIRDETÉSE A Lucky Days 2024. május 1. és május 31. közötti időszakban kerül megrendezésre Magyarországon. A Játék minden résztvevő értékesítő helyen meghirdetésre kerül egy kommunikációs készlet segítségével, amely a következőket foglalja magában: szórólapok, szórólaptartó állvány és a teljes játékszabály. A Szervező megkérte az egyes országok nemzeti jogszabályai által megkövetelt valamennyi engedélyt, többek között Magyarországon.

4. CIKK - REGISZTRÁCIÓS ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

4.1. Regisztrációs feltételek A Játékban történő érvényes részvételhez minden résztvevőnek teljesítenie kell az alábbi feltételeket: - Résztvevő csak a Játék helyszínéül szolgáló országok egyikében lakhellyel rendelkező, nagykorú, természetes személy lehet. A Játék annak teljes időtartama alatt háztartásonként egy részvevőre korlátozódik (ugyanaz a név, ugyanaz a postai cím és/vagy ugyanaz az e-mailcím). - Az ügyfél semmilyen formában nem lehet az értékesítő hely része. Ez kizárja az értékesítő hely alkalmazottait és vezetőit, a Point S hálózat tagjait, a Játék megszervezésében és a promóciós támogatóanyagok nyomtatásában részt vevő vállalatok munkatársait. - A játékban résztvevő ügyfél nem állhat semmilyen (közigazgatási és/vagy büntetőjogi) nemzeti vagy nemzetközi szankció hatálya alatt, és a Szervező fenntartja a jogot a visszatérítés megtagadására, amennyiben kiderül, hogy a résztvevő bankszámlája ilyen szankciókkal sújtott személy számlájának minősül.

4.2. Részvételi feltételek A részvételhez a vásárlónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek. A promóció az első 100 olyan regisztrációra korlátozódik, amelyek megfelelnek az alábbiakban részletezett összes információnak és feltételnek. a. Michelin gumiabroncsok előzetes vásárlása A Játékban részt vehet minden olyan ügyfél, aki előzőleg a kezdő és befejező dátumokat is beleértve, 2024. május 1. és május 31. között egyszerre két (2) vagy négy (4) Michelin márkájú, legalább 15 hüvelykes gumiabroncsot vásárol a játékban részt vevő Point S értékesítő helyek egyikén és a 3. cikkben felsorolt országok valamelyikében. A Michelin gumiabroncsok közül a személyautókhoz, az 4x4-es gépkocsikhoz kapható, valamint a kereskedelmi, a nyári, a téli és a négyévszakos gumiabroncsok vesznek részt a Játékban. Minden részt venni kívánó ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy a nyeremény kézhezvétele a fent meghatározott vásárlás igazolásának függvénye. A vásárlás igazolására elfogadott egyetlen bizonyítási eszköz a résztvevő nevére szóló és a promóciós időszak alatt kiállított számla. Ezért a Játékban részt venni kívánó ügyfél feladata a vonatkozó számla megőrzése és feltöltése. b. Regisztrációs űrlap A játékban részt venni kívánó minden vásárlónak be kell olvasnia az értékesítési pontokon kihelyezett POS-anyagokon található QR-kódot, vagy el kell látogatnia a játék weboldalára: www.luckydays.points.com/michelin Az érvényességhez a vásárlónak a következő információk összeségét kell kötelezően megadnia az űrlapon: - Vezetéknév - Keresztnév - Nem - E-mail-cím - Mobiltelefonszám - Cím / irányítószám / város - Ország - A vásárlás dátuma - A megvásárolt gumiabroncsok száma - A megvásárolt gumiabroncsok mérete - A Point S értékesítőhely neve és városa - A vásárlást igazoló bizonylat feltöltve - Banki adatok megadása (nemzetközi formátumban: IBAN és BIC) Ha a résztvevő az első 100 regisztráló között van, a Szervező ellenőrzi a benyújtandó dokumentumokat, és ha azok hiánytalanok és megfelelők, akkor banki átutalás útján teljesíti a visszatérítést. A Játék résztvevője által hiányosan, olvashatatlanul és hibásan kitöltött űrlap [(beleértve a banki adatokat is)] semmisnek tekintendő és elveszti a nyerés jogát. A résztvevőnek fel kell töltenie a vásárlást igazoló bizonylatot, amelynek teljesen olvashatónak kell lennie, és tartalmaznia kell a fent felsorolt információkat. c. A regisztráció érvényesítése A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához a Kihívás részeként. Ezen hozzájárulás megadása az űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet kipipálásával valósul meg: o Ezúton kijelentem, hogy nagykorú vagyok és elfogadom a „Lucky Days 2024” nyereményjáték összes feltételét. o Hozzájárulok a személyes adataimnak az ebből a célból és a „Lucky Days 2024" Játék szabályzatában leírtak szerint történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a képmásomat felhasználják a Prómócival kapcsolatos kommunikációhoz. o Hozzájárulok, hogy a Szervező hirdetési és/vagy promóciós céllal kapcsolatba lépjen velem. Abban az esetben, ha a résztvevő nem pipálja ki a két első jelölőnégyzetet, a részvétele érvénytelennek minősül, és az űrlapját nem fogja tudni érvényesíteni. A Résztvevő személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása a Játék lebonyolításához szükséges. A harmadik négyzetet a Résztvevő saját preferenciáinak megfelelően kipipálhatja vagy üresen hagyhatja. Ha valószínűsíthetően bármilyen formában csalás történt, nevezetesen ugyanaz a személy a Játék teljes időtartama alatt többször játszott, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a csaló(k) részvételét teljes mértékben semmisnek nyilvánítsa. Hasonlóképpen, ha a vásárlást igazoló nyugta olvashatatlan vagy hibás (pl. a résztvevő neve nem egyezik a számlán szereplő névvel), vagy azt nem mutatják be, akkor a résztvevő nem jogosult a nyereményre. A „Lucky Days 2024" promócióban kizárólag a Point S hálózat magyarországi lakóhellyel rendelkező vásárlói vehetnek részt;

5. CIKK – NYEREMÉNYEK ÉS ALLOKÁCIÓ A „Lucky Days 2024 " Játékban az első 100 regisztrálónak járó visszatérítés a következők alapján történik: Méretek A Visszatérítés összege 2 darab Michelin gumiabroncs vásárlása esetén A Visszatérítés összege 4 darab Michelin gumiabroncs vásárlása esetén . 15 és 16" 4000 HUF 10 000 HUF 17" 10 000 HUF 20 000 HUF 18 + 19" 15 000 HUF 32 000 HUF 20" és nagyobb 20 000 HUF 48 000 HUF A regisztrációra szolgáló www.luckydays.point-s.com/michelin oldal a résztvevők számára mindaddig online és elérhető marad, amíg a rendelkezésre álló visszatérítési keret ki nem merül. A Szervező cég a játékot az AURAJURIS 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon – Franciaország (e-mail: contact.lyon3@aurajuris.com) közjegyzőiroda közreműködésével bonyolítja le. A közjegyző a Játék megkezdése előtt minden résztvevő ország számára meghatározza a nyeremény euróban vagy helyi pénznemben kifejezett értékét. Egyes országok nemzeti jogszabályai értelmében egy nyereményként kapott díj után a nyertesnek nyeremény- vagy más adót kell fizetnie. A Szervező nem vállalja át a vonatkozó adók megfizetését, amelyek a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a nyertest terhelik. Ha egy ügyfél az első 100 regisztráló között regisztrált, a Szervező 15 munkanapon belül ellenőrzi a benyújtott adatokat és dokumentumokat, és ha azok megfelelnek a követelményeknek, a nyertesnek legfeljebb 30 munkanapon belül teljesíti a visszatérítést. Ez a feltétel minden résztvevő országra vonatkozik. A számlán szereplő vevő nevének meg kell egyeznie az űrlapon megadott névvel. A Szervező a visszatérítést kizárólag banki átutalással teljesíti, amelyet a Résztvevő teljes mértékben tudomásul vesz és elfogad. A nyertesnek be kell tartania a játék szabályzatát. Ha kiderül, hogy a nyertes nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, akkor nem jogosult a nyereményre, és az a Szervező tulajdonában marad. Ha a nyertes aktájának összeállítása után kétség merül fel a megadott elérhetőségek pontosságát illetően, a Szervező fenntartja a jogot, hogy bekérje a nyertes nevét, címét és telefonszámát igazoló hatósági dokumentumokat vagy a banki adatok igazolását. Ennek hiányában ezek az adatok érvénytelennek minősülnek, és nem jogosítanak a nyeremény átvételére, amely a Szervező tulajdonában marad.

6. CIKK – KOMMUNIKÁCIÓ A LUCKY DAYS JÁTÉKRÓL A „Lucky Days 2024” nyereményjáték után kiadásra kerül egy közlemény, amelyben megjelenhet az értékesítő hely és a nyertes(ek) fényképe(i), a nevük, a keresztnevük, valamint a különböző nyertesek országa, és ezért a nyerteseket nem illeti meg díjazás, jog vagy a nyereményen kívül bármilyen egyéb juttatás. Az erre a kommunikációra vonatkozó engedélyt minden résztvevő a „Lucky Days 2024” űrlap kitöltésével, valamint a Játék űrlapján és reklámanyagán összefoglalt, a játékszabályban és minden értékesítő helyen pedig részletesen kifejtett feltételeinek elfogadására szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével megadja.

7. CIKK - SZEMÉLYES ADATOK Az adatfeldolgozásról, az iratokról és a szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i 78-17. számú, módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvénynek és a 2016/679 számú, 2016. április 27-i Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a résztvevőket ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Szervező, mint felelős adatkezelő, a Játékban résztvevők személyes adatait kezeli. A Szervező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) nevezett ki, aki a dpo@points-development.com e-mailcímen érhető el. Az adatfeldolgozás célja a „Lucky Days 2024" promóciós nyereményjáték megszervezése és a promócióban szükséges kommunikáció. Ez az adatkezelés a résztvevők beleegyezésén alapul. Ennek megfelelően a résztvevők megfelelő tájékoztatás alapján és önkéntesen felhatalmazzák a Szervezőt, hogy a Játékban történő részvételük során a rájuk vonatkozó személyes adataikat összegyűjtse. A résztvevők kezelt személyes adatai a következők: vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, mobiltelefonszám, cím / irányítószám / város, ország, a vásárlás dátuma, a vásárolt gumiabroncsok száma, a vásárolt gumiabroncsok mérete, a Point S értékesítési pont neve és helye, a vásárlásról kiállított bizonylat és a banki adatok igazolása (nemzetközi formátumban: IBAN és BIC).Nemzetközi formátumban: IBAN és BIC. A Szervező ezeket az adatokat a Játék szervezése és a Játékkal kapcsolatos kommunikáció céljából gyűjti. Az összegyűjtött személyes adatokhoz kizárólag a POINT S DEVELOPMENT vállalat illetékes szervezeti egysége (marketing és hálózatfejlesztési részleg), a vásárlás helyéül szolgáló értékesítőhely és az Empreinte vállalat (28 rue Barodet, 69004 Lyon FRANCIAORSZÁG) férhet hozzá, és az adatok harmadik fél által nem használhatók fel. Az adatkezelő alvállalkozót bíz meg az űrlapokon megadott személyes adatok kezelésével, különös tekintettel a promóció keretében teljesítendő banki átutalások végrehajtására. Ez az alvállalkozó az Empreinte (székhely: 28 rue Barodet, 69004 Lyon FRANCE), amely egy kommunikációra és operatív marketingre, hálózatmenedzsmentre, értékesítésösztönzésre és digitális technológiára szakosodott vállalat. Ez az alvállalkozó maga pedig megbízta a TESSI TMS vállalatot (130-136 Avenue Joseph Kessel 78960 Voisins-le-Bretonneux, 78960 Voisins-le-Bretonneux) a nyertesek részére történő átutalások végrehajtásával. Ez az alvállalkozó szolgáltatási szerződést írt alá az adatkezelővel, amelyben meghatározásra került az ebben a promóciós Játékban összegyűjtött személyes adatok kezelési köre. A résztvevők személyes adatait - kivéve, ha a hozzájárulást visszavonják - az adatgyűjtés időpontjától számított legfeljebb 36 hónapig tárolják Európában (a banki adatok kivételével, amelyeket a tranzakció befejezését követő legfeljebb 90 napon belül megsemmisítenek) az egyes résztvevők személyes adatai sorsára vonatkozó iránymutatásainak sérelme nélkül, amelyeket a résztvevő a halála utáni időszakra meghatározhatott. A 1978. január 6-i módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvénynek és az Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a jogszabályokban előírt feltételek és korlátok szerint minden résztvevő jogosult az őt érintő információkhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni és hordozni, valamint joga van a kezelés korlátozását kérni. Minden résztvevő jogosult arra is, hogy visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. A 1978. január 6-i módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvény 40-1-II cikke értelmében a résztvevő továbbíthatja a Szervezőnek a személyes adatainak a halála utáni sorsára vonatkozó különleges utasításait. A résztvevők ezeket a jogaikat a Szervezővel a jelen szabályok elején feltüntetett címen vagy a dpo@points-development.com e-mail címen történő kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatják. A résztvevő jogainak gyakorlása a személyes adatok további feldolgozását eredményezheti. Ha egy résztvevő a promóció befejezése előtt visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását, egyúttal a részvételéről is lemond. A résztvevő jogosult panaszt tenni a CNIL-nél (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Országos Informatikai és Szabadságjogi Bizottság)) vagy bármely más helyi illetékes szervezetnél. A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához a Kihívás részeként. Ezen hozzájárulás megadása az online űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet kipipálásával valósul meg: o Ezúton kijelentem, hogy nagykorú vagyok és elfogadom a „Lucky Days 2024” nyereményjáték összes feltételét. o Hozzájárulok a személyes adataimnak az ebből a célból és a „Lucky Days 2024" Játék szabályzatában leírtak szerint történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a képmásomat felhasználják a Prómócival kapcsolatos kommunikációhoz. o Hozzájárulok, hogy a Szervező hirdetési és/vagy promóciós céllal kapcsolatba lépjen velem.

8. CIKK - EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1 – Felelősség A játékban való részvétel teljes mértékben a résztvevők saját felelősségére történik, akik kötelesek a kapott nyeremény adóügyi vonzatát viselni. A POINT S DEVELOPMENT vállalat nem vállal semmilyen felelősséget, ha vis maior vagy befolyásán kívül eső események (többek között technikai vagy informatikai problémák) megzavarják a „Lucky Days 2024” szervezését és lebonyolítását, és a vállalat kénytelen lerövidíteni, meghosszabbítani, elhalasztani, módosítani vagy törölni ezt a gumiabroncs-értékesítést célzó promóciós játékot. Mindazonáltal minden módosításnál be kell nyújtani egy kiegészítést az AURAJURIS 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon - Franciaország cím alatt található irodájában. A Szervező abban az esetben sem vonható felelősségre, ha a Játékban való részvétel országában alkalmazandó jogszabályok a Játék elindítását követően lépnek hatályba. E tekintetben a szervező céget semmilyen eredménykötelezettség nem köti. A Szervezőnek jogában áll a Játékot részben vagy egészben törölni vagy felfüggeszteni, ha úgy tűnik, hogy bármilyen formában a játékban való részvétellel összefüggő csalás történt. A Szervező ebben a feltételezett esetben fenntartja a jogot, hogy a csalóktól megtagadja a visszatérítést. Minden esetben, amikor a Játék megfelelő adminisztratív és/vagy technikai lebonyolításának megzavarását egy vírus, számítógéphiba, illetéktelen emberi beavatkozás vagy bármilyen más, a Szervező befolyásán kívül eső ok vagy esemény okozza, a Szervező fenntartja a jogot a játék megszakítására. A Szervező felé nem támasztható semmilyen visszatérítési igény, beleértve az internetkapcsolat költségeit is.

8.2 - Alkalmazandó jog A „Lucky Days 2024” játék és a jelen szabályok a francia jog hatálya alá tartoznak. A jelen szabályok érvényességével, értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos minden jogvita a franciaországi Tribunal de Commerce de Lyon (lyoni kereskedelmi bíróság) kizárólagos hatáskörébe tartozik. 9. CIKK – SZABÁLYZAT A Szervező a szabályzatot letétbe helyezi az AURAJURIS 264 quai Jean Moulin - 69003 Lyon, FRANCIAORSZÁG címen található irodájában. A szabályzat ingyenesen megtekinthető a játékban részt vevő értékesítőhelyeken és a következő címen: https://aurajuris.fr/jeux-concours/

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!