Point-S szerelési támogatás Goodyear, Dunlop, Continental, Pirelli és Bridgestone abroncsokhoz kampányleírás 2021 tél

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az akcióban résztvevő minden személy részvételével automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a kampány hivatalos szabályzatát illetve adatkezelési szabályzatát (továbbiakban "Szabályzat").

1. A kampány szervezője:

A Point-S Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Bimbó u. 38.) továbbiakban "Szervező",
"Point-S szerelési támogatás Goodyear, Dunlop, Continental, Pirelli és Bridgestone abroncsokhoz kampány" elnevezéssel kuponakciót szervez (továbbiakban "Kampány") a Goodyear Dunlop Tires Magyarország Kft., a Continental Hungária Kft., a Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepe., a Pirelli Hungary Kft. valamint a Point-S Magyarország gyorsszerviz hálózat tagjainak (továbbiakban "Tagszervizek") közreműködésével.

 

2. A Kampányban való részvétel feltételei:

A Kampányban kizárólag a 18. életévét már betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, továbbá Magyarországon bejegyzett jogi személy jogosult részt venni (továbbiakban "Résztvevő"), aki a Kampány időtartama alatt legalább 4 db Goodyear, Dunlop, Continental, Pirelli vagy Bridgestone téli gumiabroncsot vásárol és fel is szerelteti bármelyik Tagszervizben (1.sz. melléklet) . A részvétel feltétele továbbá, hogy a megvásárolt 4 db gumiabroncsot ugyanarra az autóra kell felszerelni.
A Kampányban résztvevő szervizek listáját a http://www.point-s.hu/szervizeink oldalon lehet megtekinteni!

 

3. A Kampány időtartama:

A Kampány 2021. szeptember 23-tól 2021. december 31-ig tart, illetve a rendelkezésre álló szerelési kuponok mértékéig.
A vásárlás(ok)nak ebben az időszakban kell megtörténniük, a vásárlások után járó szerelési kedvezményre jogosító kuponokat 2021. szeptember 23-tól 2021. december 31-ig lehet beváltani.
Az ezen időpontok előtt és után történő vásárlás a Kampányban való részvételre nem jogosít.

 

4. Résztvevő termékek és az értük járó ajándékok:

A Kampányban kizárólag a Goodyear, Dunlop, Continental, Pirelli vagy Bridgestone téli gumiabroncsok vesznek részt. Minden megvásárolt garnitúra téligumi után a Résztvevő egy szerelési kedvezményre jogosító kupont kap ajándékba. A kuponok kizárólag a Tagszervizekben (1. sz. melléklet) használhatóak fel 4 db gumi egyidejű, egy autóra való felszerelése esetén.
A kuponok készpénzre nem válthatók!

A résztvevő márkák után járó kupon összegek:

Bridgestone 15”vagy nagyobb: 3.000 Forint
Pirelli 15” vagy nagyobb: 4.000 Forint
Continental 15” vagy nagyobb: 4.000 Forint
Goodyear/Dunlop 14” vagy nagyobb: 5.000 Forint

 

5. A Kampányban való részvétel menete:

Azon Résztvevők, akik a Kampány időtartama alatt megvásárolják a 4. pontban ismertetett Goodyear, Dunlop, Continental, Pirelli vagy Bridgestonee termékeket a megjelölt Point-S tagszervizben (1. sz. melléklet) 4. pontban leírtak szerint garantált bruttó 3.000 - 4.000 vagy 5.000 Forint értékű szerelési kedvezményre jogosító kupont kapnak, amelyet tagszervizben való fel - illetve leszerelésre válthatnak be a vásárlással egy időben, de legkésőbb 2021. december 31-ig.
A Résztvevőnek a vásárlást igazoló bizonylatot minimum a Kampány befejezését követő 2 hónapig meg kell őriznie, mivel a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy felkérje a Résztvevőket a bizonylat eredeti példányának bemutatására.

 

6. A Kuponok átadása és átvétele

A Résztvevők a kuponokat kétféleképpen kaphatják meg.
1; Házhozszállítással rendelt abroncsok esetén a kuponokat a számla mellé csomagolva találják
2; Személyes átvétel esetén személyesen, a fizetési bizonylat mellé kapja
A kupon beváltását a Résztvevő aláírásával igazolja a szerelés helyszínén.

 

7. Adók és közterhek:

A Szervező és a Résztvevők a vonatkozó adójogszabályok szerint tesznek eleget az adókötelezettségüknek.

 

8. Információ a Kampányról:

A Kampány hivatalos szabályzata és adatkezelési szabályzata elérhető a Kampány weboldalán:
http://www.point-s.hu/hirek

 

9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Kampányhoz kapcsolódóan kizárólag a Kampány lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli:
a Résztvevő neve (cégneve), postacíme, e-mail címe, telefonszáma és a Bizonylat adatai
A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok bizalmasak, azok feldolgozását a Point-S Magyarország Kft és Tagszervizei végzik. A Szervezőn kívül kizárólag a meghatározott szervezetek férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz.
A kampányban Résztvevők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a kampány hivatalos szabályzatát és adatkezelési szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adatok átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Résztvevő a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Kampányban való részvétellel, vagyis a vásárlással adja meg;
2. a Szervező díjmentesen felhasználja a Résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Kampány lebonyolítása és dokumentálása céljából;

 

10. Egyéb rendelkezések

A Szabályzat bárminemű megsértése - akár a nyeremény átvételét követően is - az érintett Résztvevő kizárását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után A Szabályzat megszegésével okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében véglegesnek tekintendő és nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (pl. számítógépes) csalást vagy visszaélést, illetve a Kampány szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Kampányból.
Bármely felmerülő vitás esetben a Szervező döntése véglegesnek tekintendő.
A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a futárszolgálati szolgáltatásokért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
A Szervező fenntartja magának a jogot a Szabályzat, így különösen a Kampány időtartamának megváltoztatására, vagy a Kampány befejezésére, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Résztvevők a www.point-s.hu oldalon értesülhetnek.

Felhasználható helyek listája

1.sz. melléklet - szerelés igénybe vételi helyek

 

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!