Point-S szerelési támogatás kampányleírás 2021 nyár

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az akcióban résztvevő minden személy részvételével automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a kampány hivatalos szabályzatát illetve adatkezelési szabályzatát (továbbiakban "Szabályzat").

1. A kampány szervezője:
A Point-S Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Bimbó u. 38.) továbbiakban "Szervező",
"Point-S szerelési támogatás kampány" elnevezéssel kuponakciót szervez (továbbiakban "Kampány") a Goodyear Dunlop Tires Magyarország Kft., a Bridgestone Magyarország Kft., Pirelli Hungary Gumiabroncs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint a Point-S Magyarország gyorsszerviz hálózat tagjainak (továbbiakban "Tagszervizek") közreműködésével.

2. A Kampányban való részvétel feltételei:
A Kampányban kizárólag a 18. életévét már betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, továbbá Magyarországon bejegyzett jogi személy jogosult részt venni (továbbiakban "Résztvevő"), aki a Kampány időtartama alatt legalább 4 db, a 4.-es pontban felsorolt Goodyear, Dunlop, Point-S, Pirelli vagy Bridgestone nyári gumiabroncsot vásárol és fel is szerelteti bármelyik Tagszervizben (1.sz. melléklet) . A részvétel feltétele továbbá, hogy a megvásárolt 4 db gumiabroncsot ugyanarra az autóra kell felszerelni.
A Kampányban résztvevő szervizek listáját a http://www.point-s.hu/szervizeink oldalon lehet megtekinteni!

3. A Kampány időtartama:
A Kampány 2021. március 16-tól 2021. május 31-ig tart, illetve a rendelkezésre álló szerelési kuponok mértékéig.
A vásárlás(ok)nak ebben az időszakban kell megtörténniük, a vásárlások után járó szerelési kedvezményre jogosító kuponokat 2021. március 16-tól 2021. május 31-ig lehet beváltani.
Az ezen időpontok előtt és után történő vásárlás a Kampányban való részvételre nem jogosít.

4. Résztvevő termékek és az értük járó ajándékok:
A Kampányban kizárólag a Goodyear, Dunlop 15"-os vagy nagyobb, Point-S 13"-os vagy nagyobb, Pirelli és Bridgestone 15"-os vagy nagyobb nyári gumiabroncsok vesznek részt. Minden megvásárolt garnitúra nyárigumi után a Résztvevő egy bruttó 3.000 vagy 4.000 vagy 5.000 Forintos szerelési kedvezményre jogosító kupont kap ajándékba attól függően, hogy milyen márkájú abroncsot vásárolt. A kuponok kizárólag a Tagszervizekben (1. sz. melléklet) használhatóak fel 4 db gumi egyidejű, egy autóra való felszerelése esetén.
A kuponok készpénzre nem válthatók!

4.1. A kuponok értékmegoszlása márkánként:
Point-S, és Bridgestone nyárigumik esetén: 3.000 Forint bruttó
Pirelli nyárigumik esetén: 4.000 Forint bruttó
Goodyear, Dunlop nyárigumik esetén: 5.000 Forint bruttó

5. A Kampányban való részvétel menete:
Azon Résztvevők, akik a Kampány időtartama alatt megvásárolják a 4. pontban ismertetett Goodyear, Dunlop, Point-S, Pirelli vagy Bridgestone termékeket a megjelölt Point-S tagszervizben (1. sz. melléklet) 4. pontban leírtak szerint garantált bruttó 3.000 vagy 4.000 vagy 5.000 Forint értékű szerelési kedvezményre jogosító kupont kapnak, attól függően, hogy milyen márkájú abroncsot vásárolt (4.1.-es pont), amelyet tagszervizben való fel - illetve leszerelésre válthatnak be a vásárlással egy időben, de legkésőbb 2021. május 31-ig.
A Résztvevőnek a vásárlást igazoló bizonylatot minimum a Kampány befejezését követő 2 hónapig meg kell őriznie, mivel a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy felkérje a Résztvevőket a bizonylat eredeti példányának bemutatására.

6. A Kuponok átadása és átvétele
A Résztvevők a kuponokat kétféleképpen kaphatják meg.
1; Házhozszállítással rendelt abroncsok esetén a kuponokat a számla mellé csomagolva találják
2; Személyes átvétel esetén személyesen, a fizetési bizonylat mellé kapja
A kupon beváltását a Résztvevő aláírásával igazolja a szerelés helyszínén.

7. Adók és közterhek:
A Szervező és a Résztvevők a vonatkozó adójogszabályok szerint tesznek eleget az adókötelezettségüknek.

8. Információ a Kampányról:
A Kampány hivatalos szabályzata és adatkezelési szabályzata elérhető a Kampány weboldalán:
http://www.point-s.hu/hirek

9. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Szervező a Kampányhoz kapcsolódóan kizárólag a Kampány lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli:
a Résztvevő neve (cégneve), postacíme, e-mail címe, telefonszáma és a Bizonylat adatai
A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok bizalmasak, azok feldolgozását a Point-S Magyarország Kft és Tagszervizei végzik. A Szervezőn kívül kizárólag a meghatározott szervezetek férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz.
A kampányban Résztvevők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a kampány hivatalos szabályzatát és adatkezelési szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adatok átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Résztvevő a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Kampányban való részvétellel, vagyis a vásárlással adja meg;
2. a Szervező díjmentesen felhasználja a Résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Kampány lebonyolítása és dokumentálása céljából;

10. Egyéb rendelkezések
A Szabályzat bárminemű megsértése - akár a nyeremény átvételét követően is - az érintett Résztvevő kizárását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után A Szabályzat megszegésével okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében véglegesnek tekintendő és nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (pl. számítógépes) csalást vagy visszaélést, illetve a Kampány szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Kampányból.
Bármely felmerülő vitás esetben a Szervező döntése véglegesnek tekintendő.
A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a futárszolgálati szolgáltatásokért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
A Szervező fenntartja magának a jogot a Szabályzat, így különösen a Kampány időtartamának megváltoztatására, vagy a Kampány befejezésére, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Résztvevők a www.point-s.hu oldalon értesülhetnek.

Felhasználható helyek listája

1.sz. melléklet - szerelés igénybe vételi helyek

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!