„SPECIAL DAYS 2022” JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. CIKK – BEVEZETÉS 

 

A Lyoni Cégbíróságon 491 028 627 00025 sz. alatt 418 000 euró alaptőkével bejegyzett POINT S DEVELOPMENT SAS társaság, amelynek székhelye 9 rue Curie 69006 LYON: (a továbbiakban „Szervező”), úgy döntött, hogy több országban gumiabroncsok kötelező megvásárlásához kötött promóciós játékot szervez (a továbbiakban „Special Days ” vagy „Játék"), amelynek keretében az alábbiakban leírt módon jutalmazza az ügyfeleket.

 

2. CIKK – TÁRGY

 

A jelen szabályzat a „Special Days” nyereményjátékra vonatkozik. A jelen szabályokban lefektetett részvételi feltételek megsértése érvényteleníti a részvételt.

 

A Játékban való részvétel e szabályok teljes, maradéktalan és fenntartások nélküli elfogadását jelenti.

 

3. CIKK – A JÁTÉK IDŐTARTAMA, TERÜLETI HATÁLYA ÉS MEGHIRDETÉSE

 

A „Special Days” 2022. november 1-től november 30-ig tart Magyarországon.

A Játék minden résztvevő értékesítő helyen meghirdetésre kerül egy kommunikációs készlet segítségével, amely a következőket foglalja magában: 1 plakát, 1 ablakmatrica, 1 pultra helyezhető szórólaptartó és a teljes játékszabályzat.

 

A Szervező bekérte az egyes országok nemzeti jogszabályai által megkövetelt valamennyi engedélyt, többek között Magyarországon is.

 

4. CIKK - REGISZTRÁCIÓS ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

4.1. A regisztráció feltételei

A Játékban történő részvételhez a résztvevőknek teljesíteniük kell az alábbi feltételeket: 

 • A Játék helyszínéül szolgáló országok egyikében lakhellyel rendelkező, nagykorú, természetes személy. A Játék háztartásonként egy részvevőre korlátozódik (ugyanaz a név, ugyanaz a postai cím és / vagy ugyanaz az e-mail-cím).
 • Semmilyen formában nem lehet az értékesítő hely része. Ez kizárja az értékesítő hely alkalmazottait és vezetőit, a Point S hálózat tagjait, a Játék megszervezésében és a promóciós támogatóanyagok nyomtatásában részt vevő cégek munkatársait.

 

 

4.2. Részvételi feltételek

 

A részvételhez az ügyfélnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek.

 

 1. Előzetesen vásárolt Point S vagy Bridgestone gumiabroncsokat.

 

A Játékban részt vehet minden olyan ügyfél, aki 2022. november 1. és 2022 november 30. között, két (2) Point S vagy Bridgestone márkájú gumiabroncsot vásárol a játékban részt vevő Point S értékesítő helyek egyikén.

 

A Játékban részt venni kívánó ügyfeleknek el kell fogadniuk, hogy bármilyen nyeremény kiadása előtt igazolniuk kell a fent meghatározott vásárlás tényét. Az egyetlen elfogadható bizonyíték a Résztvevő nevére kiállított számla. A Játékban részt venni kívánó ügyfeleknek ezért meg kell őrizniük a vásárláskor kapott számlát/ bizonylatot.

 

 1. Részvételi űrlap

 

A játékban részt venni kívánó minden vásárlónak, be kell olvasnia az értékesítési hely pultjára kitett szórólapon található QR-kódot, vagy meg kell látogatnia a játék weboldalát: www.specialdays.point-s.com.

 

A játékban történő részvételhez a résztvevőnek regisztrálnia kell, majd kötelezően ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot. A játék eléréhez a résztvevőnek rá kell kattintani az „Érvényesítem a regisztrációmat” gombra.

 

Az érvényességhez az ügyfélnek a következő információk összeségét kell kötelezően megadnia az űrlapon:

 

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Nem
 • E-mail-cím
 • Mobiltelefonszám
 • Cím/irányítószám/település vagy város
 • Ország
 • A megvásárolt gumiabroncs márkája
 • A vásárlás időpontja 
 • Point S értékesítési pont neve és települése/városa
 • Fel kell töltenie a vásárlást igazoló bizonylatot.

 

 

 

 

Minden személy, aki részt vett a játékban, a játék elején kitöltött regisztrációs űrlapon keresztül automatikusan részt vesz a végső nyereménysorsoláson, amelyre XXXX napon kerül sor.

 

 

 

 1. A regisztráció érvényesítése

A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához a Játék részeként. Ezen hozzájárulás megadása az űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével valósul meg:

 • Kijelentem, hogy nagykorú vagyok és elfogadom a „Special Days” nyereményjáték összes feltételét. Hozzájárulok továbbá a személyes adataim erre a célra történő feldolgozásához

 

Az alábbi szöveg mellett feltüntetett jelölőnégyzet kipipálásával a résztvevők beleegyezhetnek adataik reklám- és / vagy promóciós célú kezelésébe:

 

 • Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező hirdetési és/vagy promóciós céllal kapcsolatba lépjen velem. 

 

Ha a résztvevő nem pipálja ki az első jelölőnégyzetet, a részvétele érvénytelennek minősül, és az űrlapját nem fogja tudni beküldeni. A második jelölőnégyzet kipipálásáról a résztvevő szabadon dönthet.

Ha bármilyen formában csalás történt, például ugyanaz a személy a Játék teljes időtartama alatt többször játszott, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a csaló(k) részvételét teljes mértékben érvénytelennek nyilvánítsa 

A „Special Days” Játékon kizárólag a Point S hálózat magyarországi lakóhellyel rendelkező ügyfelei vehetnek részt

 

5. CIKK – NYEREMÉNYEK ÉS ALLOKÁCIÓ  

 

A „Special Days” nyereményei a következők:

 • Véletlenszerűen és azonnal megnyerhető Magyarországon: 10 teli tank üzemanyag, egyenként 38 000 Forint/tank értékben

Amikor a résztvevő a www.specialdays.point-s.com-ra, azaz a Játék weboldalára lép, a játék aktiválásához rá kell kattintania a „Játszom” gombra.

A Játék indítását követő néhány másodperc múlva a Résztvevő értesül arról, hogy nyert-e vagy sem.

A nyílt nyerések kezdő időpontját a Szervező határozza meg előre. Ennek keretében 10 pontos dátumot és időpontot jelöl meg, amikortól a nyereményeket meg lehet nyerni. 

Példa: A Szervező november 1-jén, szerdán, 15:30-tól időzít - ez azt jelenti, hogy ha egy Résztvevő 15:00-kor játszik, akkor nem nyer, de ha 15:30-tól lép játékba, és ő az első, aki attól a pillanattól játszik, akkor megnyeri a teljes tank üzemanyagot. 

 

A nyertesek a hiánytalan adataik beérkezésétől számított 6-8 héten belül kapják meg a nyereményüket a nevezési űrlapon megadott címre. A Résztvevőket ezért felkérjük, hogy érvényes személyes adatokat adjanak meg. Bármilyen hiányos, hamis, érvénytelen és/vagy rendellenes információ vagy elérhetőség automatikusan a részvétel és a nyeremények törlését vonja maga után. A Játék résztvevője által hiányosan, olvashatatlanul és hibásan kitöltött űrlap semmisnek tekintendő és érvényteleníti a nyerésre való jogosultságot.

 

 • A Játék második esélyt is kínál nyerésre egy véletlenszerű nyereménysorsolás keretében. A nyeremény egy életre elegendő gumiabroncs 3 000 000 forint értékben (nem tartalmazza az ország jogszabályai szerint a nyertest terhelő adókat). 

A 3 000 000 Forintot a Szervező a nyertes bankszámlájára utalja át. A nyeremény számítási alapja: 60 éven át 4 db gumiabroncs 3 évente történő cserével kalkulálva. 

Egyes országok jogszabályai értelmében egy nyereményként kapott díj után a nyertesnek nyereményadót kell fizetnie. A Szervező nem vállalja át a vonatkozó adók megfizetését, amelyek a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a nyertest terhelik

A nyereménysorsolásra a Szervező székhelyéül szolgáló Franciaországban kerül sor XXX napon. A nyereménysorsolást a Szervező által megbízott bírósági végrehajtó bonyolítja le: Etude Aurajuris, cím: 264 rue Garibaldi - Lyon 69003 – Franciaország. A nyereménysorsoláson az összes magyarországi résztvevő közül véletlenszerűen választanak ki egy nyertest.

A sorsolást követően a nyertes e-mailben kap értesítést XXX-ig. A nyeremény igényléséhez a nyertesnek követnie kell az értesítő e-mailben meghatározott eljárást, és legkésőbb XXX-ig be kell nyújtania a nyeremény kiutalásához elengedhetetlen igazolást: azaz a két gumiabroncs Point S hálózatban történt megvásárlását igazoló, a kezdő és befejező dátumokat is beleértve 2022. november 1. és 2022 november 30. között kiállított számlát/vásárlást igazoló bizonylatot.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyeremény(eke)t megegyező értékű(ek)re cserélje, ha ezt a rajta kívül álló körülmények úgy kívánják.

Ha a nyertes a vásárlást igazoló számla Szervező részére történő átadásának hiánya miatt nem jogosult a nyeremény átvételére, azt harmadik félnek nem engedheti át.

A Szervezőnek jogában áll tartaléknyertessel betölteni annak az első nyertesnek a helyét, aki nem tudta bizonyítani a vásárlást. A bírósági végrehajtó 2 tartaléknyertest fog kisorsolni ennek biztosítása érdekében. Az új nyertesnek 8 nap áll rendelkezésére arra, hogy elküldje a nyeremény kiutalásához elengedhetetlen igazolást: a két gumiabroncs Point S hálózatban történt megvásárlását igazoló, a kezdő és befejező dátumokat is beleértve 2022. november 1. és november 31. között kiállított számlát.

Ha azonban a nyertes meghatározása a további 2 tartaléknyertes közül továbbra sem lehetséges, akkor a nyeremény automatikusan a Szervező tulajdonába kerül. A nyeremény tekintetében semmilyen követelésnek nincs helye.

A nyeremények átadásával kapcsolatos minden további részletet és gyakorlati információt a nyertes a megfelelő időben megkapja. Ha a nyertes bármilyen okból nem tudja felhasználni a neki járó és a számára ismertetett feltételek szerint meghatározott nyereményt, akkor az elveszettnek tekintendő, és a nyertes emiatt nem jogosult semmilyen visszatérítésre vagy kártérítésre.

A nyertesnek be kell tartania a Játék szabályait. Ha kiderül, hogy a nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek, akkor nem jogosult a nyereményre, és az a Szervező tulajdonában marad. Ha kétség merül fel a nyertes megadott elérhetőségei pontosságát illetően, a Szervező fenntartja a jogot, hogy bekérje a nyertes nevét, címét és telefonszámát igazoló hatósági dokumentumokat. Ennek hiányában ezek az adatok érvénytelennek minősülnek, és nem jogosítanak a nyeremény átvételére, amely a Szervező tulajdonában marad.

 

 

6. CIKK – KOMMUNIKÁCIÓ A „SPECIAL DAYS” JÁTÉKRÓL

 

A „Specia Days” Játék után kiadásra kerül egy közlemény, amelyben megjelenhet az értékesítő hely és a nyertes(ek) fényképe(i), a nevük, a keresztnevük és az országuk. Ezért a nyertest nem illeti meg díjazás, jog vagy a nyereményen kívül bármilyen egyéb juttatás.

Az erre a kommunikációra vonatkozó engedélyt minden résztvevő akkor adja meg, amikor kitölti a „Special Days” űrlapot, és bejelöli, hogy elfogadja az űrlapon és a plakáton összefoglalt, valamint az egyes értékesítési pontokon elérhető Szabályzatban részletesen ismertetett szabályokat.

 

7. CIKK – SZEMÉLYES ADATOK 

 

Az adatfeldolgozásról, az iratokról és a szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i módosított francia adatvédelmi törvénynek és a 2016/679 számú, 2016. április 27-i Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a résztvevőket ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Szervező, mint felelős adatkezelő, a Játékban résztvevők személyes adatait automatizált módon kezeli.

A résztvevők megfelelő tájékoztatás alapján és önkéntesen felhatalmazzák a Szervezőt, hogy az a Játékban történő részvételük során a rájuk vonatkozó személyes adataikat összegyűjtse. Az adatkezelő alvállalkozót bíz meg az űrlapokon megadott személyes adatok kezelésével, különösen az ezzel a promóciós játékkal kapcsolatos műveletek végrehajtásának támogatására vonatkozóan. Ez az alvállalkozó egy kommunikációs és marketingügynökség, amelynek feladata a vállalat értékesítéstámogató promóciós tevékenységeinek és digitális marketingtevékenységeinek támogatása. Ez az alvállalkozó szolgáltatási szerződést írt alá az adatkezelővel, amelyben meghatározásra került az ebben a promóciós játékban összegyűjtött személyes adatok kezelési köre  

Az adatfeldolgozás célja a „Special Days" promóciós nyereményjáték megszervezése. A résztvevő beleegyezésével e feldolgozás célja továbbá, hogy számára a Szervező későbbi marketingkommunikációs kampányok keretében a POINT S hálózat által nyújtott szolgáltatásokról információkat és ajánlatokat küldjön. 

Az összegyűjtött személyes adatokhoz kizárólag a POINT S DEVELOPMENT vállalat, a vásárlás helyéül szolgáló értékesítő hely, valamint a nyereménysorsolást lebonyolító vállalat férhet hozzá, és az adatok harmadik fél által nem használhatók fel. 

A résztvevők személyes adatait Európában, az adatgyűjtés időpontjától számított legfeljebb 36 hónapig tárolják az egyes résztvevők személyes adatai sorsára vonatkozó iránymutatásainak sérelme nélkül, amelyeket a résztvevő a halála utáni időszakra meghatározhatott.

A 1978. január 6-i módosított francia adatvédelmi törvénynek és az általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a jogszabályokban előírt feltételek és korlátok szerint minden résztvevő jogosult az őt érintő információkhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni és hordozni, valamint joga van a kezelés ellen tiltakozni és a kezelés korlátozását kérni. A résztvevők ezeket a jogaikat a Szervezővel a jelen szabályok elején feltüntetett címen vagy a dpo@points-development.com e-mail címen történő kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatják. 

Abban az esetben, ha résztvevő a Játék befejezése előtt él az adatkezelés ellen tiltakozás jogával, egyúttal a részvételéről is lemond. A résztvevő jogosult panaszt tenni a CNIL-nél (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Országos Informatikai és Szabadságjogi Bizottság)) vagy bármely más helyi illetékes szervezetnél.

A 1978. január 6-i módosított francia adatvédelmi törvény 40-1-II cikke értelmében a résztvevő továbbíthatja a Szervezőnek a személyes adatainak a halála utáni sorsára vonatkozó különleges utasításait.

A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához a Játék részeként. Ezen hozzájárulás megadása az űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével valósul meg:

 • Kijelentem, hogy nagykorú vagyok és elfogadom a „Special Days” nyereményjáték összes feltételét. Hozzájárulok továbbá a személyes adataim erre a célra történő feldolgozásához

 

Az alábbi szöveg mellett feltüntetett jelölőnégyzet kipipálásával a résztvevők beleegyezhetnek adataik reklám- és / vagy promóciós célú kezelésébe:

 

 • Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szervező hirdetési és/vagy promóciós céllal kapcsolatba lépjen velem.

 

8. CIKK – EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

8.1 – Felelősség

A Játékban való részvétel kizárólag a résztvevők felelőssége.

A POINT S DEVELOPMENT nem vállal semmilyen felelősséget, ha vis maior vagy más, befolyásán kívül eső események (többek között technikai vagy informatikai problémák) megzavarják a „Special Days” szervezését és lebonyolítását, és a vállalat kénytelen lerövidíteni, meghosszabbítani, elhalasztani, módosítani vagy törölni ezt a gumiabroncs-értékesítést célzó promóciós játékot. Mindazonáltal minden módosításnál be kell nyújtani egy kiegészítést az Aurajuris 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon - Franciaország cím alatt található irodájában. 

A Szervezőnek jogában áll a Játékot részben vagy egészben törölni vagy felfüggeszteni, ha úgy tűnik, hogy bármilyen formában a játékban való részvétellel összefüggő csalás történt. A Szervező ebben a feltételezett esetben fenntartja a jogot, hogy a csalóktól megtagadja a nyeremény kiutalását.

Minden esetben, amikor a Játék megfelelő adminisztratív és/vagy technikai lebonyolításának megzavarását egy vírus, számítógéphiba, illetéktelen emberi beavatkozás vagy bármilyen más, a Szervező befolyásán kívül eső ok vagy esemény okozza, a Szervező fenntartja a jogot a játék megszakítására.

A Szervező felé nem támasztható semmilyen visszatérítési igény, beleértve a postázás díjait és az internetkapcsolat költségeit is.

8.2 – Alkalmazandó jog 

A „Special Days” játék és a jelen szabályok a francia jog hatálya alá tartoznak.

A jelen szabályok érvényességével, értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos minden jogvita a franciaországi Lyoni kereskedelmi bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

9. CIKK – SZABÁLYZAT

A Szervező a szabályzatot letétbe helyezi az Etude Aurajuris 264 rue Garibaldi - 69003 Lyon, Franciaország címen található irodájában.

A szabályzat ingyenesen megtekinthető a nyereménysorsolásig a játékban részt vevő értékesítőhelyeken és a következő címen: https://www.aurajuris.com/jeux-concours-huissier/consulter-reglement-jeux-concours.php

 

 

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!